جملات ناب جملات ناب http://jomalatenab.mihanblog.com 2020-03-27T16:14:02+01:00 text/html 2018-07-13T08:50:27+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi حکمت ۵۴ نهج البلاغه که در خیابانهای لندن نصب شده: http://jomalatenab.mihanblog.com/post/191 <font size="4"><br><br>هیچ ثروتی چون عقل،<br>هیچ فقری چون نادانی ،<br>هیچ ارثی چون ادب<br>و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست... </font> text/html 2018-06-12T08:48:12+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi شکایت یک فرد ار حکیم http://jomalatenab.mihanblog.com/post/190 <br>فردى در پیش حكیمى از فقر خود شكایت مى ‏كرد و سخت مى نالید. حكیم گفت: خواهى كه ده هزار درهم داشته باشى و چشم نداشته باشى؟<br>گفت: البته كه نه. دو چشم خود را با همه دنیا عوض نمى كنم<br>گفت: عقلت را با ده هزار درهم، معاوضه مى كنى؟<br>گفت: نه<br>گفت: گوش و دست و پاى خود را چطور<br>گفت: هرگز<br>گفت: پس هم اكنون خداوند، صدها هزار درهم در دامان تو گذاشته است. باز شكایت دارى و گله مى كنى؟! <br>بلكه تو حاضر نخواهى بود كه حال خویش را با حال بسیارى از مردمان عوض كنى و خود را خوش‏ تر و خوش‌بخت ‏تر از بسیارى از انسان ‏هاى اطراف خود مى ‏بینى. پس آنچه تو را داده‏ اند، بسى بیش ‏تر از آن است كه دیگران را داده ‏اند و تو هنوز شكر این همه را به جاى نیاورده، خواهان نعمت بیش‏ ترى هستى!<br><br> text/html 2018-05-12T08:44:42+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi ما نه براى خودمان http://jomalatenab.mihanblog.com/post/189 ما نه براى خودمان،<br>بلكه براى آدمهاى اطرافمان زندگى میكنیم!<br><br>لباسى میپوشیم كه مردم خوششان بیاد!<br>عطرى میزنیم كه مردم لذت ببرند!<br>رشته اى درس میخوانیم كه كلاس داشته باشد!<br>با كسى ازدواج میكنیم كه دهانِ مردم را ببندیم!<br>بچه دار میشویم كه برایمان حرف در نیاورند!<br>و این داستان تا آخر عمر ادامه دارد...!<br><br>ما اگر برای دل خودمان زندگی میکردیم وضعمان این نبود... text/html 2018-04-11T08:42:32+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi سه تایی های فراموش نشدنی http://jomalatenab.mihanblog.com/post/188 * سه تا "خ" را فراموش نکن : <br>خدا ... خوبی ... خنده ...<br><br>* برای سه تا " و " ارزش قائل باش :<br>وقت ... وفاداری ... وجدان ...<br><br>* تو زندگی عاشق سه تا " ص " باشد :<br>صداقت ... صلح ... صمیمیت ...<br><br><br>* سه تا " الف " را در زندگی از دست نده :<br>امید ... اصالت ... ادب ...<br><br>* سه تا " ش " تو زندگی خیلی تأثیر داره :<br>شکر خدا ... شجاعت ... شهامت<br><br>* آرزوی من برای شما سه تا " س " :<br>سعادت ... سلامتی ... سربلندی text/html 2018-03-13T09:40:51+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi دو متن کوتاه بسیار با ارزش : http://jomalatenab.mihanblog.com/post/187 <font size="4">1- از دیگران شکایت نمی کنم<br>بلکه خودم را تغییر می دهم،<br>چرا که کفش پوشیدن راحت تر از<br>فرش کردن دنیاست.<br><br>2-مبارزه انسان را داغ می کند<br>و تجربه انسان را پخته می کند!<br>هرداغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى دیگر خام نمی شود!<br><br></font> text/html 2018-02-11T09:38:47+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi 7 گناه اجتماعی از دید گاندی: http://jomalatenab.mihanblog.com/post/186 <font size="4">7 گناه اجتماعی از دید گاندی:<br><br>1. کسب ثروت بدون تلاش<br>2. لذت و خوشی بدون وجدان<br>3. دانش بدون منش<br>4. تجارت بدون اخلاق<br>5. علم بدون انسانیت<br>6. پرستش بدون فداکاری<br>7. سیاست بدون اصول </font> text/html 2017-06-06T06:06:00+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi جمله ای از بوعلی سینا http://jomalatenab.mihanblog.com/post/184 <p>این جمله بو علی سینا را باید با طلا نوشت .. </p> <p>که میفرمایند </p> <p>هر چیزی کمش دارو است </p> <p>متوسطش غذا است </p> <p>و زیادش سم است </p> <p>حتی محبت کردن </p> <p>۱- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن... حرمتها "شکسته" میشود. </p> <p>۲- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن... تبدیل به "وظیفه" میشود. </p> <p>۳ - هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز... "بی ارزش" میشی... </p> <p>از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است... پس تا ذهنت را باز نکردی ، دهانت را باز نکن </p> text/html 2017-02-01T11:50:00+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi شاهکار زندگی http://jomalatenab.mihanblog.com/post/177 <p><br></p> <p>شاهکار زندگی چیست؟ </p> <p>این که در میان مردم زندگی کنی </p> <p>ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی، </p> <p>دروغ نگویی، کلک نزنی وسوء استفاده نکنی.. </p> <p>این شاهکار است ... </p> <p>ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ "ﺗﺤﻤﻞ" ﮐﻨﻴﻢ، </p> <p>ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ "ﻗﻀﺎﻭﺕ" ﻧﮑﻨﻴﻢ. </p> <p>ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﺍی "ﺷﺎﺩﮐﺮﺩﻥ" یکدیگر ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻴﻢ، </p> <p>ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑﻬﻢ "ﺁﺯﺍﺭ" ﻧﺮﺳﺎﻧیم. </p> <p>ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﻴﻢ، </p> <p>ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑﻪ"ﻋﻴﻮﺏ" ﺧﻮﺩ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ. </p> <p>ﺣﺘﻲ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ "ﺩﻭﺳﺖ"ﺩﺍﺷﺘﻪ </p> <p>ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ "ﺩﺷﻤﻦ" ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ. </p> <p>ﺁﺭﻱ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺯﻳﺴﺘﻦ، </p> <p>شاهکار است ... </p> text/html 2016-12-17T14:05:42+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi زندگی و لیوان ترک خورده http://jomalatenab.mihanblog.com/post/180 پیرمرد گفت<br>زندگی مثل آب توی<br>&nbsp;لیوانه ترک خورده می مونه<br>بخوری تموم میشه<br>نخوری حروم میشه<br>از زندگیت لذت ببرچون درهرصورت تموم میشه<br>زندگیتون زیبا<br><br> text/html 2016-12-03T11:48:00+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi سبب نقل کینه ودشمنی هانباشیم http://jomalatenab.mihanblog.com/post/175 <p>فردی به حکیمی گفت:<br>&nbsp;خبر داری که فلانی درباره ات چقدرغیبت کرده<br>حکیم گفت:اوتیری رابه سویم پرتاب کرد که به من نرسید، تو چرا آن را برداشتی و در قلبم فروکردی<br><br>سبب نقل کینه ودشمنی هانباشیم <br><br></p> <p></p> text/html 2016-11-03T11:47:00+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi تحمل مشکلات و صبر http://jomalatenab.mihanblog.com/post/174 <p><br></p> <p>یک تیر ... </p> <p>تنها وقتی می تواند </p> <p>پرتاب شود،،،، </p> <p>که به سمت عقب </p> <p> کشیده شود!... </p> <p>وقتی زندگی شما را </p> <p>با سختی ها </p> <p>به عقب می کشد </p> <p>می خواهد شما را </p> <p>به سمت چیزی عالی پرتاب کند. </p> <p><br></p> text/html 2016-10-04T14:04:08+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi این کارو نکن ، این کارو بکن http://jomalatenab.mihanblog.com/post/179 لطفا بخونین اما با دقت که متوجه بشین چی گفته.<br>* چکیده از کتاب:<br>&nbsp;این کارو نکن ،&nbsp; این کارو بکن *<br>&nbsp;نویسنده : احمد فارسی<br>************************************<br><br>١- اگه میخوای راحت باشی ، کمتر بدون ؛<br>و اگه میخوای خوشبخت باشی ، بیشتر بخون.<br>________________<br>٢- تا پایان کار، از موفقیت در آن ، با کسی صحبت نکن.<br>_______________<br>٣- برای حضور در جلسات ، حتی یک دقیقه هم تأخیر نكن.<br>__________________________<br>٤- قبل از عاشق شدن ،<br>ابتدا فکر کن&nbsp; ، که آیا طاقت دوری ، جدایی و سختى رو دارى یا نه؟؟؟<br>__________________________<br>٥- "سکوت" تنها پاسخی است که اصلا ضرر ندارد.<br>__________________________<br>٦- نصیحت کردن ، فقط زمانی اثر دارد که 2 نفر باشید.( در بین جمع كسى را نصیحت نكن )<br>__________________________<br>٧- در مورد همسر کسی&nbsp; اظهار نظر نکن ،<br>&nbsp;نه مثبت نه منفی.<br>__________________________<br>٨-&nbsp; نوشیدنی های داخل لیوان و یا فنجان را تا آخر ننوش.<br>__________________________<br>٩-&nbsp; در اختلاف خانوادگی حتی اگر حق با تو است ،&nbsp; شجاع باش و تو از همسرت عذر خواهی کن.<br>__________________________<br>١٠- برای کودکان اسباب بازی های جنگی هدیه نبر.<br>__________________________<br>١١- نه آنقدر کم بخور که ضعیف شوی ،<br>و نه آنقدر زیاد بخور که مریض شوی.<br>__________________________<br>١٢- بدترین شکل دل تنگی آن است ،<br>که در میان جمع باشی و تنها باشی.<br>__________________________<br>١٣- شخص محترمی باش ،<br>و بدون اطلاع به خانه و محل کار کسی نرو.<br>__________________________<br>١٥- وجدانت را گول نزن،<br>چون درستی و نادرستی کارت را به تو اعلام می کند.<br>__________________________<br>١٦- موقع عطسه کردن ، حتما از دیگران فاصله بگیر و از دستمال استفاده کن.<br>&nbsp;ولی با تمام وجود عطسه کن.<br>__________________________<br>١٧- عاشق همسرت باش تا بهشت را ببینی.<br>__________________________<br>١٨- کثیف نکن، اگر حوصله تمیز کردن نداری.<br>__________________________<br>١٩- بخشیدن خطای دیگران بسیار قشنگ است،،، تجربه کردنش را به تو پیشنهاد می کنم.<br>__________________________<br>٢٠- همه جا از همسرت تعریف و تمجید کن، حتی در جهنم.<br>__________________________<br>٢١- با کارمندانت مهربان، ولی قاطع باش.<br>__________________________<br>٢٢- غرور کسی رو نشکن،<br>چون مثل شیشه ی شکسته برای تو، خطر آفرین است.<br>__________________________<br>٢٣- عمل خلاف را، نه تجربه کن، نه تکرار.<br>__________________________<br>٢٤- در جایى كه اشتباهى ازت سر زد ، با شجاعت اقرار کن که اشتباه کردی.<br>__________________________<br>٢٥- هنر نواختن را یاد بگیر،<br>نواختن موسیقی در هیچ کشوری گدایی نیست.<br>__________________________<br>٢٦- هنگام صحبت کردن با دیگران ،<br>به چشم آنها نگاه کن تا پیام و کلام تو را درک کنند.<br>__________________________<br>٢٧- با دندان، میخ نکش.<br>__________________________<br><br><br><br>٢٨- کسی را که به تو امیدوار است ،<br>نا امید نکن.<br>__________________________<br>٢٩- برای کسی که دوستش داری ،<br>در روز تولدش پیام تبریک ارسال کن.<br>__________________________<br>٣٠- اولین خیّر باش.<br>__________________________<br>٣١- با داشتن همسری خوب و خوش اخلاق، همه کس و همه چیز را یکجا داری.<br>__________________________<br>٣٢- در دفتر و منزل، گل های زیبا داشته باش.<br>__________________________<br>٣٣- حسابداری و روشهای آنرا یاد بگیر.<br>__________________________<br>٣٤- تزریق سرم وآمپول را یاد بگیر.<br>__________________________<br>٣٥- وارد سیاست نشو.<br>__________________________<br>٣٦- به سفر و همسفر فکر کن.<br>__________________________<br>٣٧- تا ندانی ، نمی توانی ؛<br>پس بدان ، تا بتوانی<br>__________________________<br><br><br> text/html 2016-09-03T10:53:00+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi خدا http://jomalatenab.mihanblog.com/post/178 <p><br></p> <p>توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم </p> <p>طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم </p> <p>یکی گفت : بلند بگو </p> <p>گفتم : یک کلمه سه حرفیه </p> <p>ازهمه چیز برتر است </p> <p>تو جمعمون یه بازاری بود سریع گفت: پول </p> <p>تازه عروس مجلس گفت: عشق </p> <p>شوهرش گفت: یار </p> <p>کودک دبستانی گفت: علم </p> <p>بازاری پشت سرهم گفت : پول، اگه نمیشه طلا، سکه </p> <p>گفتم: ارباب! اینا نمیشه </p> <p>گفت: پس بنویس مال </p> <p>گفتم: بازم نمیشه </p> <p>گفت: جاه </p> <p>خسته شدم با تلخی گفتم: نه نمیشه </p> <p>مادر بزرگ گفت: مادرجان، عمر! </p> <p>سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت: کار </p> <p>دیگری خندید و گفت: وام </p> <p>یکی از آن وسط بلندگفت: وقت </p> <p>خنده تلخی کردم و گفتم: نه </p> <p>اما فهمیدم </p> <p>تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی </p> <p>حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید ! </p> <p>هنوز به آن کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم </p> <p>شاید کودک پا برهنه بگوید: کفش </p> <p>کشاورز بگوید: برف </p> <p>لال بگوید: حرف </p> <p>ناشنوا بگوید: صدا </p> <p>نابینا بگوید: نور </p> <p>و من هنوز در فکرم </p> <p>که چرا کسی نگفت: </p> <p> ✨✨خدا ✨✨ </p> <p><br></p> text/html 2016-08-28T14:53:00+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi دو متن کوتاه باارزش http://jomalatenab.mihanblog.com/post/172 این دو متن کوتاه&nbsp; ارزش صد بار خوندن داره<br><br>1- از دیگران شکایت نمی کنم<br>بلکه خودم را تغییر می دهم،<br>چرا که کفش پوشیدن راحت تر از<br>فرش کردن دنیاست.<br><br>2-مبارزه انسان را داغ می کند<br>و تجربه انسان را پخته می کند!<br>هرداغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى دیگر خام نمی شود!<br><br> <p></p> text/html 2016-07-28T14:46:00+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi شانس و بد شانسی http://jomalatenab.mihanblog.com/post/171 ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺐ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ، ﻣﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ! <br>ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم؟!<br>ﻓﺮﺩﺍ ﺍﺳﺐ ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺐ ﻭﺣﺸﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ. <br>ﻣﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺴﯽ! ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ؟!<br>ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺒﻬﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺖ.<br>ﻣﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ! ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ؟!<br>ﻓﺮﺩﺍﯾﺶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻫﺎﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ<br>ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ<br>ﺑﻮﺩ. ﻣﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺴﯽ! ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ؟! <br><br>ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﻫﺎﯼ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﺗﺎﻥ ﻣﻘﺪمه ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩﺍﯾﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.<br><br> text/html 2016-06-27T14:44:00+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi جملاتی از امام علی (ع) http://jomalatenab.mihanblog.com/post/170 <br><p>جملاتی زیبا از آقا امیرالمومنین </p> <p>1- گریه نکردن از سختی دل است. </p> <p>2-سختی دل از گناه زیاد است. </p> <p>3-گناه زیاد از آرزوهای زیاد است. </p> <p>4-آرزوی زیاد از فراموشی مرگ است. </p> <p>5-فراموشی مرگ از محبت به مال دنیاست. </p> <p>6- محبت به مال دنیا سرآغاز همه خطاهاست </p> <p>1.مردم را با لقب صدا نکنید. </p> <p>2.روزانه از خدا معذرت خواهی کنید. </p> <p>3.خدا را همیشه ناظر خود ببینید. </p> <p>4.لذت گناه را فانی و رنج آن را طولانی بدانید. </p> <p>5.بدون تحقیق قضاوت نکنید. </p> <p>6.اجازه ندهید نزد شما از کسی غیبت شود. </p> <p>7.صدقه دهید،چشم به جیب مردم ندوزید. </p> <p>8.شجاع باشید،مرگ یکبار به سراغتان می آید. </p> <p>9.سعی کنید بعد از خود،نام نیک بجای بگذارید. </p> <p>10.دین را زیاد سخت نگیرید. </p> <p>11.با علما و دانشمندان با عمل ارتباط برقرار کنید. </p> <p>12.انتقادپذیر باشید. </p> <p>13.مکار و حیله گر نباشید. </p> <p>14.حامی مستضعفان باشید. </p> <p>15.اگر میدانید کسی به شما وام نمیدهد،از او تقاضا نکنید. </p> <p>16.نیکوکار بمیرید. </p> <p>17.خود را نماینده خدا در امر دین بدانید. </p> <p>18.فحّاش و بذله گو نباشید. </p> <p>19.بیشتر از طاقت خود عبادت نکنید. </p> <p>20.رحم دل باشید. </p> <p>21.با قرآن آشنا شوید. </p> <p>22.تا میتوانید بدنبال حل گره مردم باشید. </p> <p>( نهج البلاغه) </p> <p>ازامام علی (ع)پرسیدندواجب وواجبترچیست؟ </p> <p>نزدیك ونزدیكتركدامند؟ عجیب وعجیبترچیست؟ سخت وسخت ترچیست؟ فرمود:واجب اطاعت از الله و واجبتر ازآن ترك گناه است. نزدیك قیامت ونزدیكتر ازآن مرگ است. عجیب دنیا وعجیبتر ازآن محبت دنیاست. سخت قبراست وسخت تر ازآن دست خالی رفتن به قبر است. </p> <p>اگر دوست داشتی این کلام امیر المومنین رو برای چند نفری بفرست معجزه نداره ولی ثواب داره. </p> <p></p> text/html 2016-06-27T14:40:00+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi بهترین جواب ها http://jomalatenab.mihanblog.com/post/169 <p><br></p> <p>بدانید </p> <p>بهترین جواب بدگویی:سکوت </p> <p>بهترین جواب خشم:صبر </p> <p>بهترین جواب درد:تحمل </p> <p>بهترین جواب سختی:توکل </p> <p>بهترین جواب خوبی:تشکر </p> <p>بهترین جواب زندگی:قناعت </p> <p>بهترین جواب شکست:امیدواری </p> <p> </p> text/html 2015-12-09T07:25:00+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi ایمان و جوهر ایمان http://jomalatenab.mihanblog.com/post/168 <p>بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر است </p> <p>جامــــه پاکـــی دگــر وپاکی دامان دگر است </p> <p>کــــس ندیدیم کـــــه انکــــار کــــــــند وجدان را </p> <p>حــــرف وجــــــدان دگـــر و گوهر وجدان دگـر است </p> <p>کــــس دهـــان را به ثناگـــــویی شیــــطان نگــشود </p> <p>نفــــی شیطان دگــــر و طاعت شیـــــطان دگــــر است </p> <p>کـــس نگــــفته است ونگـــــوید کــــــه دد ودیــــو شویــــد </p> <p>نقــــش انســـــان دگــــــر ومعنــــــی انســــان دگـر است </p> <p>کــــس نیامـــــد کــــــه ستایــــد ستــــم وتفرقــــــــه را </p> <p>سخـــن از عـــدل دگـــــــر ، قصه احسان دگــر است </p> <p>هــــــرکـــــــه دیدم بخدمت کــــمری بست بعهــــد </p> <p>مــــرد پیمان دگــــــر وبستـــــن پیمان دگر است </p> <p>هــــرکــــه دیدیــــم بحفظ گـــــله از گرگان بود </p> <p>قصد قصاب دگر ، مقصد چوپان دگر است </p> text/html 2015-11-07T08:46:00+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi جدول زندگی http://jomalatenab.mihanblog.com/post/166 <p><em></em>توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم </p> <p>طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم </p> <p>همین که توی دلم خواندم سه عمودی </p> <p>یکی گفت بلند بگو </p> <p>گفتم یک کلمه سه حرفیه </p> <p>ازهمه چیز برتر است </p> <p>حاجی گفت: پول </p> <p>تازه عروس مجلس گفت: عشق </p> <p>شوهرش گفت: یار </p> <p>کودک دبستانی گفت: علم </p> <p>حاجی پشت سرهم گفت : پول، اگه نمیشه طلا، سکه </p> <p>گفتم: حاجی اینها نمیشه </p> <p>گفت: پس بنویس مال </p> <p>گفتم: بازم نمیشه </p> <p>گفت: جاه </p> <p>خسته شدم با تلخی گفتم: نه نمیشه </p> <p>دیدم همه ساکت شدند </p> <p>مادر بزرگ گفت: مادرجان، "عمر" است. </p> <p>سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت: کار </p> <p>دیگری خندید و گفت: وامv </p> <p>یکی از آن وسط بلندگفت: وقت </p> <p>یکی گفت: آدم </p> <p>خنده تلخی کردم و گفتم: نه </p> <p>اما فهمیدم </p> <p>تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی </p> <p>حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید !!! </p> <p>باید جدول کامل زندگیشان را داشته باشی. </p> <p>بدون آن همه چیز بی معناست!!! </p> <p>هرکس جدول زندگی خود را دارد. </p> <p>هنوز به آن کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم </p> <p>شاید کودک پا برهنه بگوید: کفش </p> <p>کشاورزبگوید: برف </p> <p>لال بگوید: حرف </p> <p>ناشنوا بگوید: صدا </p> <p>نابینا بگوید: نور </p> <p>و من هنوز در فکرم </p> <p>که چرا کسی نگفت: </p> <p> " خدا </p> <p> «صادق هدایت» </p> text/html 2015-10-08T03:19:00+01:00 jomalatenab.mihanblog.com Hossein Tayebi مرد بودن در به دولت رسیدن http://jomalatenab.mihanblog.com/post/165 <p>ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎیﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ. ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ :"ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ"ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺘﻢ..........ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ .ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ: ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ﮔﻔﺖ: ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ :"ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ" </p> <p>گر به دولت برسی، مست نگردی مردی، </p> <p>گر به ذلت برسی، پست نگردی مردی، </p> <p>اهل عالم همه بازیچه دست هوسند، </p> <p>گر تو بازیچه این دست نگردی مردی. </p>